Nieuwe leden

Informatie over het proeflidmaatschap  voor senioren bij Tennisvereniging Oostvoorne:

 • Kosten € 50,- incl. 4 lessen en een eindtoernooi.
 • Duur: 2 maanden vanaf inschrijving via inschrijfformulier.
 • Betaling: aan tennisschool Omnibus, Remco van Reek (06 22 61 65 35).
 • Ingang en einde proeflidmaatschap: vermeld op “kaartje proeflidmaatschap”.
 • Tennisles: zie inschrijfformulier tennisschool Omnibus (zonder deze les geen mogelijkheid tot proeflidmaatschap).
 • Mogelijkheid tot proeflidmaatschap is eenmalig.
 • Aan het einde van de lesperiode wordt er een afsluitend toernooitje georganiseerd door tennisschool Omnibus in samenspraak met de tennisvereniging.
 • Tijdens het proeflidmaatschap wordt er een aanvullende voorlichtings- en kennismaking bijeenkomst georganiseerd door de tennisvereniging om proefleden nader te informeren over de vereniging en haar activiteiten en om de proefleden in de gelegenheid te stellen vragen te stellen.
 • Na proeflidmaatschap is er mogelijkheid tot volwaardig lid worden van de tennisvereniging. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het volgend jaar. Bij lid worden gedurende het verenigingsjaar wordt de contributie pro rata berekend.

Rechten en plichten tijdens proeflidmaatschap. Zelfde als van gewone leden met uitzondering van:

 • Geen verplichting tot bardienst tijdens proeflidmaatschap.
 • Geen recht tot bijwonen algemene ledenvergadering.
 • “Gewone” leden hebben ten opzichte van proefleden voorrang tot speeltijd op maandag- en woensdagavond i.v.m. mogelijke drukte op de banen.
 • Voor rechten en plichten wordt verwezen naar de statuten en overige reglementen, elders op deze website. 

Inschrijfformulieren voor de tennisschool vindt u hier