Opzeggen lidmaatschap


Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten (art. 6) alleen aan het eind van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van 4 weken. Opzeggen moet dus vóór 1 oktober schriftelijk plaatsvinden. Dit kan zowel per brief bij Mevr. Baars als per email bij:
- de ledenadministratie (ledenadministratie@tvoostvoorne.nl) of
- het secretariaat (secretaris@tvoostvoorne.nl) (ook voor algemene vragen over TVO)
Na ontvangst van een opzegging ontvangt u hiervan per email (voor zover bij ons bekend) een bevestiging. De opzegging is pas rechtsgeldig na bevestiging door TV Oostvoorne. Houdt dus zelf goed in de gaten of de bevestiging vóór 1 oktober ontvangen wordt.