Bestuur


Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur plus de voorzitters van een aantal commissies.

Dagelijks bestuur Functie Telefoon
Leo van der Hoek Voorzitter 0181-487292
Truus Hemstra Secretaris 06-51509964
Antoine van Schaik Penningmeester  
     
Leden    
Herman Buisman Voorzitter Seniorencommissie 0181-486496
Chris Steenbergen Voorzitter Barcommissie 06-21711828
Dick van der Werf Voorzitter Technischecommissie 0181-484643
Roel Oostra Voorzitter Jeugdcommissie 0181-482400
Jan Spoon  Voorzitter Open Toernooi commissie 0181-483067 

Het bestuur wordt ondersteund door:
 
Marianne Baars- v.d. Voorde Ledenadministratie 0181-482830
Marleen Kavelaars Bestuursiondersteuning