Informatie


De vereniging

Tennisvereniging Oostvoorne (TVO) is opgericht op 27 april 1964 en heeft ongeveer 350 leden, verdeeld over 75 jeugdleden en 275 seniorleden. Het is daarmee een grote vereniging in Westvoorne. Het tennispark bevindt zich in een mooi deel van Oostvoorne, aan de Pyroladreef in de wijk De Warande. De vereniging beschikt over een mooi clubhuis en 7 kunstgrasbanen, alle voorzien van verlichting. Dat betekent dat in principe het hele jaar door gespeeld kan worden. Alleen extreme weersomstandigheden maken dat onmogelijk.

Postadres van de vereniging: Postbus 407, 3233 ZJ Oostvoorne

Bankrelatie: Rabobank rek.nr. NL04RABO.03502.22.266 t.n.v. TV Oostvoorne te Oostvoorne

Telefoon clubhuis 0181 - 483573

Telefoon wedstrijdcommissie 0181 - 483507 (alleen bereikbaar tijdens toernooien en/of wedstrijden)

Algemene inlichtingen bij het secretariaat: Truus Hemstra tel. 06-51509964 of via emailadres: secretaris@tvoostvoorne.nl

De vereniging heeft een dagelijks bestuur van drie personen, aangevuld met de voorzitters van een aantal commissies. Het bestuur zorgt voor beleid en continuïteit op de langere termijn, terwijl de commissies de uitvoering van de diverse activiteiten gedurende het seizoen mogelijk maken.

TVO is een recreatievereniging, waar het plezier vóór de prestatie gaat. Maar ook dat kan er soms fanatiek aan toe gaan. Daarnaast staat zelfwerkzaamheid hoog in het vaandel om het tennispark en het clubhuis in goede staat en de contributie laag te houden.

Bar- en/of parkdiensten eigen leden

Alle seniorleden moeten 3 maal per jaar een bardienst doen. Hiervoor kan in oktober / november via internet worden ingeschreven. Als niet wordt ingeschreven, wordt u ingedeeld. Mocht hierdoor een situatie ontstaan die u niet schikt, dan is het aan u zelf om te ruilen met een ander lid. Het is dus altijd beter zelf een datum en tijd te kiezen door in te schrijven. Ook is het de verantwoordelijkheid van elk lid om zelf te controleren of u bent ingedeeld voor een bardienst. Als extra service krijgt u in de week voorafgaande aan de bardienst een herinnerings email.

Bardiensten mogen worden afgekocht tegen een vergoeding van € 35,= voor een individuele afkoop of € 105,= voor afkoop van 3 bardiensten in één keer.

Bij het niet verschijnen voor een bardienst wordt een boete en een vervangende bardienst opgelegd.

Bardiensten niet leden

Ouders (van jeugdleden) die zelf geen lid zijn, kunnen worden ingeschakeld voor één bardienst per jeugdlid tijdens een jeugdactiviteit en altijd naast een TVO lid. Deze bardiensten kunnen niet worden afgekocht.

Boetebeleid

Er wordt een boete opgelegd bij het niet komen opdagen voor een bardienst. Tevens wordt een vervangende bardienst verplicht gesteld. Bij niet tijdige betaling worden maximaal twee herinneringen gestuurd. Als daarna nog niet betaald is, wordt overgegaan tot een incassoprocedure. Wij zijn van mening dat ieder lid zijn/haar plichten tegenover de vereniging gewoon moet nakomen en dat we daar niet achteraan hoeven te lopen. Om het niet tijdig betalen te ontmoedigen, worden de volgende maatregelen gehanteerd:

Contributie: bij elke herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Barboetes in hetzelfde (vereniging)jaar: 1e boete € 60, 2e boete € 80, 3e boete € 100, tevens wordt voor elke herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Aan leden die na bovenstaande maatregelen nog steeds niet betalen, wordt een schorsing opgelegd. Tevens wordt een incassoprocedure gestart. Afhankelijk van de afloop daarvan kan, op basis van art 6, lid 1c van de statuten, worden overgegaan tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging.

Leden - aanmelden en opzeggen

Kijk voor dit onderwerp onder het hoofd: Lidmaatschap

Tennislessen

Op het park van TVO wordt les gegeven door een gediplomeerde tennisleraar, Remco van Reek, die dit als zelfstandig ondernemer doet. TVO stelt hiervoor een of meerdere banen beschikbaar. De enige voorwaarde voor tennisles is dat men lid is van onze vereniging. Zie voor meer informatie over tennislessen op deze link naar Tennisschool Omnibus.

Clubhuis

De openingstijden van het clubhuis zijn gelijk aan het bardienstschema. Als de bar gesloten is, zijn de kleedkamers en de toiletten wel bereikbaar via de kaartlezer en het ledenpasje bij de buitendeur naar de hal, behalve in de nachtelijke uren.

NB. Op de banen en in het clubhuis zijn honden NIET toegestaan. Op het park alleen aangelijnd.

Activiteiten

Gedurende het hele jaar vinden vaste activiteiten plaats, zoals:

Tossen voor mannen 55+ op maandagmorgen van 10.00 - 12.30 uur

Tossen voor dames/heren op dinsdagmorgen vanaf 09.30 uur

Clubavonden op donderdagavond vanaf 20:00 uur - onder leiding van tennisleraren. Deze worden in het voorjaar en in het najaar georganiseerd. Raadpleeg de mededelingen.

Het tossen wordt speciaal aanbevolen voor leden die (nog) geen vaste tennispartner hebben of nieuw zijn bij de vereniging. Er wordt elk half uur gewisseld en men speelt tegen zowel sterke als minder sterke tegenstanders. Ideaal om andere leden te leren kennen en na afloop nog wat tijd door te brengen in het clubhuis met een drankje en een hapje.

Daarnaast wordt jaarlijks voor senioren en junioren een activiteitenkalender samengesteld met alle geplande activiteiten gedurende het seizoen. Zie elders op de website.

Vrij spelen via het afhangbord (buiten aan clubhuis)

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen vrij te spelen met één of meerdere andere leden.

Om een baan te reserveren voor vrij spelen moet ALTIJD worden afgehangen op het afhangbord. Hiermee wordt uw lidmaatschap van TVO duidelijk en kan iedereen zien hoe lang u al op de baan staat. U hebt daarvoor uw spelerspas nodig. U stelt de klok in op de tijd van aanvang van spelen en schuift het bordje in de baan die u kiest. Bij drukte geldt voor enkelspel een half uur en voor dubbelspel drie kwartier spelen. U kunt dus worden afgehangen door andere spelers, terwijl u zelf ook weer mag afhangen op een andere baan. Maar als er niemand achter u heeft afgehangen, kunt u gewoon doorspelen.

Naast het afhangbord bevindt zich ook het schakelbord voor de baanverlichting.

Introduceren

Leden mogen maximaal 5 keer per jaar een "niet lid" introduceren. Men moet daarbij wel altijd zelf meespelen. Per keer kost dit € 5 voor volwassenen en € 2,50 voor jeugd. Voor verdere details wordt verwezen naar het introductie reglement.

Winterleden

Met ingang van het seizoen 2011/2012 zijn wij gestopt met winterleden.