11-11-2022 Update 3e padelbaan

11 november 2022


TVO heeft in augustus 2021 bij de gemeente Westvoorne de bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van de derde padelbaan. Hierop zijn er een aantal vragen van de gemeente gekomen betreffende een licht onderzoek en een stikstof onderzoek. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd en geaccepteerd door de gemeente en DCMR. Dit heeft vrij veel tijd gekost maar in Juni 2022 heeft de gemeente de vergunning voor de aanleg verstrekt.

Na publicatie van deze vergunning is er vanuit de omgeving van de tennisbaan een bezwaarschrift ingediend. Naast een aantal minder relevante argumenten is het voornaamste bezwaar geluidsoverlast, iets wat we in de landelijke media voor meer plaatsen in Nederland signaleren.

Op basis van het bezwaarschrift heeft de gemeente TVO gevraagd de bouwplannen op te schorten en de uitkomst van een hoorzitting en de reactie van de gemeente hierop af te wachten. Deze hoorzitting vindt midden December plaats. Wij zullen als vereniging daarbij aanwezig zijn en eventueel gehoord worden, alhoewel het bezwaarschrift in eerste instantie een zaak is tussen de omwonenden en de gemeente. Over de uitkomst hiervan kunnen we op dit moment niets zeggen en hoogstens speculeren. Maar het zou kunnen dat er extra geluidswerende maatregelen worden genomen.

Het is als vereniging, dus alle leden, wel zaak om nu geluidsoverlast richting de omgeving te beperken wanneer we op de padel- en tennisbanen aan het spelen zijn. Geluid draagt nu eenmaal ver. Wij hopen dat we op niet al te lange termijn, positieve berichten kunnen brengen, tot dan zullen we geduld moeten hebben. 

Bestuur TVO

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 483 573

Address

Pyroladreef 1
3233 VN Oostvoorne

KVK-nummer

40385641