Baanreserveringen en introductiereglement TVO

23 juni 2023

Ter informatie : 

Onderstaande is het bestuur opgevallen. :

  1. Er worden namen van andere leden gebruikt om aansluitend aan de eigen baanresevering de baan nog een uur te reserveren en de baan 2 uur achter elkaar te gebruiken.  
  2. Bij de reservering staan andere namen dan de leden die op de baan gaan spelen bijv 4 herennamen en er spelen 4 dames
  3. Er staan 2 namen op de reservering en er wordt door 4 spelers gespeeld 
  4. Er staan 2 uur achter elkaar 2 namen op de baanreservering zodat deze 4 personen samen 2 uur achter elkaar de baan kunnen gebruiken

Wij rekenen erop dat iedereen de onderstaande baan reserverings regels naleeft zodat alle leden een gelijke kans krijgen om te kunnen spelen op de meest gewilde uren. 

Baanreserveringen en introductiereglement TVO zoals vermeld op de TVO website. 

Algemeen
• Baan reserveren moet ALTIJD. Er is geen enkel excuus om niet te reserveren. 

• De tennis en padel banen kunnen online via de KNLTB Club app gereserveerd worden.
• Reserveren maakt inzichtelijk dat men gerechtigd is te spelen.
• Reserveren moet om bij drukte inzichtelijk te maken welke banen  beschikbaar zijn om te reserveren.
• Er moet ALTIJD gereserveerd worden en wel vóór het betreden van de baan.
• Indien er een wijziging komt in de samenstelling van de personen die gaan spelen, deze wijziging altijd doorvoeren via de KNLTB app - lukt dit niet dan svp even een berichtje aan de secretaris
• Indien er iets tussenkomt en er geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerd tijd de baan svp tijdig vrijgeven zodat andere leden de baan kunnen reserveren.
• Bij enkelspel moet de baan voor 2 personen gereserveerd worden.
• Bij dubbelspel tennis en/of padel moet de baan voor 4 personen gereserveerd worden. 


 Tijd 
• Mobiele telefoons worden geacht de juiste tijd aan te geven.
• Men mag onbeperkt doorspelen zolang de baan na het gespeelde uur niet gereserveerd is.
• Reservering voor enkelspel en dubbelspel is 60 minuten.
• Als de baan na de speeltijd gereserveerd is mag men de game afspelen.
• Het uur direct voor en na de baanreservering kun je niet online reserveren. Is of blijft de baan leeg dan kun je eerder starten resp. doorspelen
• Padelbanen reserveringen zijn ivm de drukte op maandag t/m donderdag avond tussen 17:30 en 21:30 uur gelimiteerd tot totaal 2 reserveringen per lid per week

INTRODUCTIEREGLEMENT TVO
• Introductie kan alleen door een TVO - lid .
• De kosten bedragen € 5,00 p.p. voor senioren en € 2,50 p.p. voor junioren per dag.
• Bij introductie moet het betreffende TVO - lid zelf mee spelen.
• Registratie van de introductie moet via de baanreservering plaatsvinden in de KNLTB Club app.
• Bij de opgave van de introduce ontvangt het introducerende TVO lid een betaalverzoek. Na het online voldoen van de introductiekosten wordt de baanreservering geactiveerd. 
• Bij annulering van de baanreservering wordt het betaalde bedrag automatisch teruggestort. 
• Bij introductie is het baanreglement en het baanschema onverminderd van toepassing.
• Bij herhaaldelijk voorkomende onregelmatigheden kan het bestuur aan het betrokken lid een sanctie opleggen volgens art.10 van het Huishoudelijk Reglement.

Nieuwscategorieën