Banen - regels bij vorst en sneeuw en dooi

10 januari 2024


Algemene regel: Netten omlaag, dan niet spelen

 

Tijdens vorst en sneeuw gelden er speciale  regels voor het bespelen van de kunstgrasbanen.

Vorst

Zogenaamdedrogevorst tot circa 10 graden onder nul heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Er kandan gewoon gespeeld worden.

Bij nog lagere temperaturen veranderende eigenschappen van het veld, verharden de vezels en worden dezegevoeliger voor schade. Bij zeer strengevorst, dat wil zeggen beneden 15 gradenonder nul, is het gebruik van de banendan ook af te raden.

Wanneer net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (door regen of smeltende sneeuw) of nat wordt(door ijzel) bevat de bovenlaag veel vochtdat bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad door ijsvorming en daaromonbespeelbaar.

Sneeuw

Wanneer de baan bedekt is met sneeuwmag die niet betreden worden.

De meningen verschillen over het weghalen van het sneeuw. De mogelijkheid bestaat dat er zand wordtmeegenomen wordt en de baanbeschadigd raakt.

Natte sneeuw of ijsregen kan ervoorzorgen dat deze onder de schoenzolenblijft plakken, met als gevolg dat zandvanaf de kunstgrasmat wordtmeegenomen. Als dit het geval is moetende spelers onmiddellijk stoppen met spelen!

Opdooi

Bij het invallen van de dooi na de vorstperiode mogen we niet de baan op. Dan is namelijk de bovenlaag vaak al ontdooid, terwijl de vorst nog wel dieper in de grond zit.

Bij kunstgrasbanen die op eenlavaondergrond liggen veroorzaak je bijhet bespelen allerlei nagenoeg niet teherstellen kuilen in deze laag direct onderhet kunstgras.

In de praktijk zal enkele dagen nadat de dooi is ingevallen op de banen gespeeldkunnen worden.

Samengevat:

bij motregen mag er gewoon getennistworden;
indien er verzadigde plekken ontstaan en er water op de banen komt dan a.u.b. stoppen;
banen pas betreden als er geenverzadigde plekken meer zijn;
bij sneeuw de kunstgrasvelden nietbetreden en zeker niet bespelen; de gevallen sneeuw op natuurlijke wijzelaten verdwijnen;
het is dus niet toegestaan om water en/of sneeuw met eensneeuwschuiver of bezem teverwijderen;
bij ijzel of natte sneeuw de kunstgrasbanen niet gebruiken;
bij opdooi na een periode van vorst kaner niet worden gespeeld. De duur van het niet kunnen spelen kan variëren;
de baancommissie bepaalt het moment dat er weer kan worden gespeeld en maakt dit bekend via een bericht op de website;

 

Nieuwscategorieën