Afhang- en introductiereglement

Algemeen
• Afhangen moet ALTIJD. Er is geen enkel excuus om niet af te hangen.
• Afhangen moet om voor ieder lid inzichtelijk te maken dat men lid is van TVO.
• Afhangen moet om inzichtelijk te maken dat de contributie betaald is en men gerechtigd is te spelen.
• Afhangen moet om bij drukte inzichtelijk te maken welke baan als eerste beschikbaar komt.
Vergeet je pasje dus niet, je vergeet je racket toch ook niet !!! 
Pasjes
• Er moet ALTIJD afgehangen worden en wel vóór het betreden van de baan.
• Afhangen kan alleen met geldige pasjes van de betreffende personen.
• Pasjes van het voorgaande jaar mogen tot 15 april van het lopende jaar worden gebruikt, daarna moet een pasje van het lopende jaar worden gebruikt.
• Bij enkelspel moet altijd met twee pasjes worden afgehangen.
• Bij dubbelspel moet altijd met 4 pasjes worden afgehangen.
• Het gebruik van pasjes van familieleden is niet toegestaan.
• Niet correct afhangen betekent dat de betreffende spelers DIRECT kunnen worden afgehangen en de baan ZONDER DISCUSSIE DIRECT moeten verlaten. 

De klok 
• De klok op het terras wordt geacht de juiste tijd aan te geven.
• De afhangklok moet correct worden ingesteld op de tijd van afhangen.
• De afhangklok mag niet tussentijds worden "bijgesteld", bv. als het drukker wordt.
• Men mag onbeperkt doorspelen zolang men niet wordt afgehangen.
• Bij afhangen geldt: een half uur voor enkelspel of drie kwartier voor dubbelspel.
• Als men is afgehangen mag de game worden afgespeeld.
• De afgehangen spelers mogen zelf daarna opnieuw afhangen.

INTRODUCTIEREGLEMENT TVO
• Introductie door een TVO - lid is alleen toegestaan indien er banen vrij zijn.
• Indien een introducé speelt en de banen raken vol, mag de speeltijd worden afgemaakt. 
• Er mag echter niet opnieuw afgehangen worden zolang de banen vol zijn. 
• Per lid is introductie maximaal 5 x per jaar toegestaan.
• Per introductie kan een TVO - lid slechts één persoon introduceren.
• De kosten bedragen € 5,00 p.p. voor senioren en € 2,50 p.p. voor junioren per dag.
• Bij introductie moet het betreffende TVO - lid zelf mee spelen.
• Registratie van de introductie moet vóór het spelen plaatsvinden in het introductieregister (roze cahier) achter de bar in het clubhuis.
• Als het introductieregister niet beschikbaar/bereikbaar is, dan moet het introducerende lid gebruik maken van een formulier aan het publicatiebord en dit in de rode brievenbus (buiten) deponeren.
• Inning van de introductiekosten geschiedt uitsluitend door de penningmeester aan de hand van het introductieregister of formulier. Het introducerende lid krijgt de rekening toegestuurd.
• Bij introductie is het baanreglement en het baanschema onverminderd van toepassing.
• Bij herhaaldelijk voorkomende onregelmatigheden kan het bestuur aan het betrokken lid een sanctie opleggen volgens art.10 van het Huishoudelijk Reglement.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 483 573

Address

Pyroladreef 1
3233 VN Oostvoorne

KVK-nummer

40385641