Clubhuis Huis- en gedragsregels

- Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

- Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine, op het terras of op de banken naast de banen. - Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

- Personen jonger dan 18 jaar.

- Personen die bekend zijn als:
- jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
- chauffeurs bij het vervoer van spelers.
- Aan leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) is het nuttigen van alcohol tijdens hun bardienst slechts beperkt toegestaan.
- Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

- Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.

- Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

- Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. Schenktijden worden gehanteerd conform de geldende barschema´s.