Baanreglementen

Er is altijd 1 baan ter beschikking om vrij te spelen behalve tijdens:
• Open toernooi Junioren en Senioren
• Clubkampioenschappen Junioren en Senioren
• Voorjaars competitie Junioren en Senioren
• Najaars competitie Junioren en Senioren
Tijdens deze evenementen zullen alle 7 banen gebruikt worden.
Indien blijkt dat niet alle banen nodig zijn dan wordt de vrijkomende baan(banen) ter beschikking gesteld om vrij te spelen.
Het Bestuur

Baanreglement

A. DE LEDEN
Het is de leden alleen toegestaan de banen te betreden indien zij zijn gekleed in tenniskleding en daarbij voor de baan geschikte tennisschoenen dragen. Spelen op blote voeten is niet geoorloofd.
Ouders die hun kinderen meenemen naar de tennisbaan, moeten er op toe zien, dat de kinderen niet op de banen komen en dat de spelers geen hinder van hen ondervinden.
Om mogelijke overlast te voorkomen zijn honden op het park en in het clubhuis niet toegestaan. 
Spelers mogen de banen uitsluitend via de desbetreffende ingangen betreden. Ballen die op een naast gelegen bespeelde baan terechtkomen, moet men daar laten liggen tot het spel dood is of wachten tot zij worden teruggegooid. Men kan hierom vragen door de woorden "bal over".
De leden zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur, of door het bestuur aangewezen personen, op te volgen.

B. DE BANEN
De banen moeten na gebruik in goede orde achtergelaten te worden, d.w.z. afval in de afvalbakken deponeren en banken terug op de plaats als ze verzet zijn tijdens het spelen.
Tijdens het in orde brengen van de banen door de baanverzorger, moeten de spelers op zijn verzoek de baan (tijdelijk) verlaten.

Er wordt gespeeld volgens een schema (naast het afhangbord), dat periodiek kan worden aangepast.

Voor de op dit schema aangegeven lesbaan geldt dat de tennisleraar kan uitwijken naar een andere baan i.v.m. bijzondere omstandigheden.
De op het schema aangegeven vrije baan is bedoeld voor senioren en/of junioren.

Het is niet toegestaan dat één speler een baan bezet houdt, bijvoorbeeld om het serveren te beoefenen. Wanneer anderen deze baan wensen te bespelen bij bezette overige banen, moet hij/zij de baan te verlaten.

Bij veel gegadigden wordt het als een vorm van wellevendheid beschouwd om geen singles te spelen, tenzij met onderling goedvinden.
Bij veel gegadigden is de maximale toegestane speelduur een half uur voor enkelspel en drie kwartier voor dubbelspel. De tijdklok op het afhangbord moet worden ingesteld op de aanvangstijd van spelen.
De klok op het terras wordt geacht de juiste tijd aan te geven. Indien men de toegestane tijd heeft gespeeld en er hebben zich nieuwe gegadigden voor de betreffende baan gemeld, moet men, nadat de game is uitgespeeld, de baan verlaten.
Tijdens het z.g.n. "tossen" zijn alle banen (volgens het schema) ter beschikking van de deelnemers hieraan, met dien verstande, dat het aantal beschikbare banen gelijk is aan het aantal deelnemers gedeeld door vier, afgerond naar boven.
Lesbanen blijven hierbij buiten beschouwing.
In alle gevallen waarin geschillen ontstaan over zaken die niet in dit reglement zijn geregeld, beslist het bestuur in afwachting van de behandeling door de algemene ledenvergadering, zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement, art. 7 sub 5e.

C. RICHTLIJNEN VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Banen alleen betreden met voor kunstgras geschikte tennisschoenen.
Er hoeft na het spelen niet geveegd te worden.
Op de banen mag niet gerookt worden.
Op de banen geen kauwgom, plastic flesjes en sigarettenpeuken achterlaten.
Indien de baanverzorger dit vraagt, moet de baan (tijdelijk) verlaten worden om onderhoud mogelijk te maken.

Namens: Bestuur TVO

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 483 573

Address

Pyroladreef 1
3233 VN Oostvoorne