Baan reservering en Introductie Reglement

Algemeen
• Baan reserveren moet ALTIJD. Er is geen enkel excuus om niet te reserveren. 

• De tennis en padel banen kunnen online via de KNLTB Club app gereserveerd worden.
• Reserveren maakt inzichtelijk dat men gerechtigd is te spelen.
• Reserveren moet om bij drukte inzichtelijk te maken welke banen  beschikbaar zijn om te reserveren.
• Er moet ALTIJD gereserveerd worden en wel vóór het betreden van de baan.
• Indien er een wijziging komt in de samenstelling van de personen die gaan spelen, deze wijziging doorvoeren via de KNLTB app.
• Indien er iets tussenkomt en er geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerd tijd de baan svp tijdig vrijgeven zodat andere leden de baan kunnen reserveren.
• Bij enkelspel moet de baan voor 2 personen gereserveerd worden.
• Bij dubbelspel tennis of padel moet de baan voor 4 personen gereserveerd worden.
• 

 Tijd 
• De klok op het terras wordt geacht de juiste tijd aan te geven.
• Men mag onbeperkt doorspelen zolang de baan na het gespeelde uur niet gereserveerd is.
• Reservering voor enkelspel en dubbelspel is 60 minuten.
• Als de baan na de speeltijd gereserveerd is mag men de game afspelen.
• Het uur direct voor en na de baanreservering kun je niet online reserveren. 
• Padelbanen reserveringen zijn ivm de drukte op maandag t/m donderdag avond tussen 17:30 en 21:30 uur gelimiteerd tot totaal 2 reserveringen per lid per week
• . 

INTRODUCTIEREGLEMENT TVO
• Introductie kan alleen door een TVO - lid .
• Per lid is introductie maximaal 5 x per jaar toegestaan.
• De kosten bedragen € 5,00 p.p. voor senioren en € 2,50 p.p. voor junioren per dag.
• Bij introductie moet het betreffende TVO - lid zelf mee spelen.
• Registratie van de introductie moet via de baanreservering plaatsvinden in de KNLTB Club app.
• Bij de opgave van de introduce ontvangt het introducerende TVO lid een betaalverzoek. Na het online voldoen van de introductiekosten wordt de baanreservering geactiveerd. 
• Bij annulering van de baanreservering wordt het betaalde bedrag automatisch teruggestort. 
• Bij introductie is het baanreglement en het baanschema onverminderd van toepassing.
• Bij herhaaldelijk voorkomende onregelmatigheden kan het bestuur aan het betrokken lid een sanctie opleggen volgens art.10 van het Huishoudelijk Reglement.