Lidmaatschap opzeggen?

Niet langer lid zijn van TVO? Jammer!

Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten (art. 6) alleen aan het eind van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van 4 weken. Opzeggen moet dus vanaf 2020 vóór 1 december schriftelijk plaatsvinden.

Dit kan zowel per brief bij Mevr. Baars als per email bij:
- de ledenadministratie ([email protected]) of
- het secretariaat ([email protected]) (ook voor algemene vragen over TVO).

Na ontvangst van een opzegging ontvang je hiervan per email (voor zover bij ons bekend) een bevestiging. De opzegging is pas rechtsgeldig na bevestiging door TV Oostvoorne. Houd dus zelf goed in de gaten of de bevestiging vóór 1 december ontvangen wordt.