Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken Certificaat

IVA Certificaat

Als vereniging zijn we verplicht om ervoor te zorgen dat de leden die achter de bar staan in het bezit zijn van een IVA-certificat (Instructue Verantwoord Alcohol schenken).

Bij onze vereniging hoort bij het aangaan van het lidmaatschap de verplichting om jaarlijks een aantal bardiensten te draaien. Sinds geruimen tijd is er een wet van kracht die vereist dat elk verenigingslid dat bardienst draait, in het bezig moet zijn van een persoonlijk IVA-certificaat.

Het IVA-certificaat kan behaald worden door het volgen van de online cursus van NOC-NSF en aansluitend een toets met vragen te maken.

De online cursus en toets kan gemaakt worden via www.nocnsf.nl/iva.

LET OP: bij het maken van de toets worden jouw gegevens gevraagd en wordt gevraagd naar het e-mailadres van de bardienstverantwoordelijke. Vul hier dit adres in van [email protected]