Online cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) - duur cursus 20 - 30 minuten max

04 januari 2024


de Online cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Wat hebben wij toch een fijne vereniging. Het geheim achter dit succes? Een bekend en vriendelijk gezicht achter onze bar. Een leukerd die jou voorziet van een warme drank na een avondje ballen. Maar deze leukerd moet dan bij voorkeur wel kennis hebben van de wet- en regelgeving rondom alcohol schenken.

Verzoek aan alle leden : Volg de  E-learning cursus, maak de toets en bij een succesvolle toets kun je het IVA-certificaat direct downloaden! Duur van de e learning cursus is tussen de 20 en 30 minuten.

Leer hoe jij verantwoord alcohol kunt schenken en start de cursus. Na afloop vragen wij je vriendelijk een kopie van het certificaat aan de barcommissie of bestuur te geven of op te sturen naar [email protected]

Heb je het IVA certificaat al of misschien het diploma "Sociale Hygiëne" dan ook het vriendelijke verzoek dit svp via [email protected] te melden zodat wij je naam toe kunnen voegen aan de lijst met gecertificeerden. 

 

Zie hieronder voor meer info.

Toets en certificaat                                      

Achter de bar in de sportkantine moet altijd minstens één persoon aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Er ligt een lijst achter de bar met de namen van de leden die het IVA certificaat reeds hebben. Deze lijst zijn wij verplicht in het clubhuis te hebben.

De kennis van wet- en re3gelgeving rondom alcohol bezit je met een IVA certificaat via e-learning "Verantwoord Alcohol Verstrekken" of het diploma "Sociale Hygiëne". Dus is het verstandig om iedereen die wel eens achter de bar staat en iedere persoon die daar verantwoordelijkheid in heeft (zoals bestuur en barcommissie)  te vragen om de e-learning over verantwoordelijk alcohol verstrekken te volgen.

De E-learning is gratis en speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers en leden van 16 jaar en ouder in sportkantines. Het helpt het barpersoneel bijvoorbeeld om beter om te gaan met de naleving van de leeftijdsgrens en het niet schenken aan dronken personen. 

 

Nieuwscategorieën